Terminy rekrutacji 2022/2023

Harmonogram  rekrutacji
do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Bronisława Markiewicza
z oddziałami mistrzostwa sportowego w Krośnie
na rok szkolny 2022/2023

  • od 16 maja do 24 czerwca złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału o profilu lingwistyczno – europejskim
  • od 16 maja do 31 maja złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału mistrzostwa sportowego
  • 2 i 5 czerwca  przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału mistrzostwa sportowego
  • 17 czerwca ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności sportowych
  • 24 czerwca do 14 lipca uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły
    i wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • 22 lipca podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • od 22 lipca do 28 lipca potwierdzenie woli przyjęcia
  • 29 lipca ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się
na stronie internetowej szkoły.
Nabór odbywa się w formie elektronicznej.
www.katolik-krosno.pl
W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu ze szkołą:

tel./fax (13) 43 683 46
e-mail: krosnoklo@poczta.onet.pl