Terminy rekrutacji 2023/2024

Harmonogram  rekrutacji

do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Bronisława Markiewicza
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Krośnie
na rok szkolny 2023/2024

 • od 15 maja do 16 czerwca złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału o profilu promedycznym i społeczno - prawnym
 • od 15 maja do 31 maja złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału mistrzostwa sportowego – piłka nożna
 • przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału mistrzostwa sportowego
  • 4 czerwca godz. 10.00 - I termin ( boisko sportowe Profbud Arena ul. Bohaterów Westerplatte 20 )
  • 10 czerwca godz. 16.00 – II termin ( boisko sportowe Profbud Arena ul. Bohaterów Westerplatte 20 ) 

 • 15 czerwca ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
 • 23 czerwca do 10 lipca uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły
  i wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • 14 lipca podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 14 lipca do 20 lipca potwierdzenie woli przyjęcia
 • 21 lipca ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się
na stronie internetowej szkoły.
Nabór odbywa się w formie elektronicznej    www.katolik-krosno.pl
W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu ze szkołą:

tel./fax (13) 43 683 46
e-mail: krosnoklo@poczta.onet.pl