Profile KLO

W roku szkolnym 2023/2024 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
im. ks. Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Krośnie oferujemy absolwentom  szkoły podstawowej następujące profile kształcenia:

Promedyczny z elementami ratownictwa medycznego

 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
Zajęcia dodatkowe – pierwsza pomoc przedmedyczna
Programy realizowane na poziomie rozszerzonym przygotowują ucznia do podjęcia studiów na kierunkach m.in.:

 • medycyna,
 • farmacja,
 • stomatologia,
 • ratownictwo medyczne,
 • pielęgniarstwo,
 • fizjoterapia,
 • rehabilitacja,
 • weterynaria,
 • kosmetologia,
 • biotechnologia,
 • psychologia,
 • przyrodniczych.

Dodatkowo uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę na zajęciach prowadzonych w ramach współpracy z uczelniami wyższymi oraz uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych, pokazach chemicznych. W ramach zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej młodzież będzie kształcić umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, rywalizować 
z uczniami z innych szkół w organizowanych konkursach i zawodach na różnym szczeblu, nawet  międzynarodowym.

 

Społeczno – prawny

 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Zajęcia dodatkowe: podstawy wiedzy społeczno - prawnej
Programy realizowane na poziomie rozszerzonym przygotowują ucznia do podjęcia studiów na kierunkach m.in.:

 • prawo,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • administracja,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • socjologia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • historia,
 • filozofia,
 • kulturoznawstwo,

Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach i warsztatach o tematyce historycznej i społeczno – prawnej. Przewidziane są zajęcia i spotkania mające na celu pogłębienie wiedzy z zakresu prawa       
i instytucji wymiaru sprawiedliwości, co pozwoli młodzieży na świadome uczestnictwo
w życiu publicznym.

Profil mistrzostwa sportowego – piłka nożna

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski
 • biologia

Zajęcia uzupełniające:  Matematyka w praktyce.
Konteksty kulturowe w języku polskim.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym przygotowują ucznia do podjęcia studiów na kierunkach m. in:

 • wychowanie fizyczne,
 • fizjoterapia,
 • psychologia,
 • turystyka i rekreacja,
 • technologia żywności,
 • dietetyka,
 • ratownictwo medyczne,
 • zdrowie publiczne.

Klasa o profilu mistrzostwa sportowego – piłka nożna daje możliwość kształcenia młodzieży zainteresowanej rozwijaniem sportowych pasji. Naszym celem jest wszechstronny rozwój ucznia poprzez uzyskiwanie jak najlepszych wyników zarówno w nauce, jak i w sporcie. Zapewniamy wysokie standardy w edukacji oraz w szkoleniu piłkarskim, aby umożliwić rozwój kariery sportowej każdemu wychowankowi. Będzie to możliwe dzięki współpracy z Akademią Piłkarską Beniaminek Profbud Krosno.

Ponadto oferujemy:

 • zajęcia pozalekcyjne – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • wycieczki integracyjne,
 • wyjazdy zagraniczne.

Ponadto szkoła posiada bogatą ofertę językową. W  trakcie nauki uczniowie mają do wyboru drugi język obcy. Swoje zdolności językowe mogą dodatkowo rozwijać uczestnicząc w zajęciach kółka języka hiszpańskiego lub rosyjskiego. Naszym uczniom oferujemy również udział w projektach językowych, wymianach  międzynarodowych, współpracę z uczelniami zagranicznymi w kształceniu kompetencji językowych, rozwijanie zainteresowań w kołach przedmiotowych oraz niepowtarzalną atmosferę.

Istnieje możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej. Więcej informacji:
Marek Adamiak – 668 835 773.